W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku
"W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku", Projekt nr POPW.01.03.00-20-004/11, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.
 • Kilka słów o Projekcie...

  Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku


  Pomysł
  utworzenia Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku zrodził się z potrzeby unowocześnienia infrastruktury laboratoryjnej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie. Idea utworzenia Centrum powstała w roku 2009 w odpowiedzi na konkurs zorganizowany ...

  Czytaj więcej →
 • Konferencja Zamykająca Projekt

  Konferencja Zamykająca Projekt „W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”

  Konferencja Zamykająca Projekt finansowana jest w ramach projektu „W kierunku aplikacyjności – doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”, Nr umowy: POPW.01.03.00-20-004/11 ...

  Czytaj więcej →
 • Do tej pory zrealizowano

  W ramach realizowanego projektu utworzono i wyposażono w aparaturę naukowo-badawczą, 2 laboratoria naukowo-badawcze wchodzące w skład Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku, utworzonego przy Instytucie Chemii UwB:
  - Laboratorium Biochemii Membran w ramach Pracowni Biochemii i Biologii Strukturalnej,
  - Laboratorium Analiz Środowiskowych i Żywności w ...

  Czytaj więcej →
LABORATORIUM OGÓLNE

Aparatura naukowo-badawcza Laboratorium Ogólnego:

Robot do krystalizacji do dyfraktometru RTG,
Układ EDS do Skaningowego Mikroskopu,
- Spektrometr mas z przystawką MALDI,
- Mikroskop konfokalny,
- Wibratom,
- Ultramikrotom,
- System monitorowania fluorescencji chlorofilu,
- Cytometr przepływowy.

 

Czytaj więcej →
 • Wykonanie tablicy pamiątkowej

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na

  Wykonanie tablicy pamiątkowej

  W związku z zawarciem przez Uniwersytet w Białymstoku umowy nr POPW.01.03.00-20-004/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację w okresie 01.11.2011 r. - 30.09.2014 r. projektu „W kierunku aplikacyjności – doposażenie ...

  Czytaj więcej →
 • Zakup prasy hydraulicznej

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na

  Zakup prasy hydraulicznej (laboratoryjnej)

  W związku z zawarciem przez Uniwersytet w Białymstoku umowy nr POPW.01.03.00-20-004/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację w okresie 01.11.2011 r. - 30.09.2014 r. projektu „W kierunku aplikacyjności – doposażenie ...

  Czytaj więcej →
 • Organizacja konferencji

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na

  Usługę polegającą na organizacji Konferencji zamykającej projekt „W kierunku aplikacyjności- doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”.
  W związku z zawarciem przez Uniwersytet w Białymstoku umowy nr POPW.01.03.00-20-004/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsi ...
  Czytaj więcej →
2013 Copyright by BioNanoTechno. All rights reserved.